donderdag 25 februari 2016

LandschapsinventarisatieHet nut van een geografische nulmeting

Je hebt als organisatie de taak op je genomen om de poelen, heggen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden, houtwallen en holle wegen in je gebied te onderhouden. Want deze zogenaamde kleine landschapselementen kunnen nu eenmaal niet zonder onderhoud.

Door, bijvoorbeeld, te weten hoeveel houtwallen er zijn en hoe groot de omvang ervan is, kun je berekenen hoeveel werk er verzet moet worden om deze houtwallen in goede staat te houden. Een kwestie van inventariseren.

Hoe pak je dat nu aan? Waar kun je mee beginnen?

Weten waar de landschapselementen zich bevinden en wat er gedaan moet worden om ze te behouden is dus eerste prioriteit.

Het vastleggen van informatie over gebieden gebeurt in een GIS (Geografisch Informatie Systeem).
Het natuurbeheer van kleine landschapselementen wordt tegenwoordig vooral door vrijwilligers uitgevoerd.
Met behulp van een gedetailleerd geografisch gebiedsbestand, kun je als organisatie de werkzaamheden van de vrijwilligers aansturen. Met een kwalitatief goed en eenduidig GIS-bestand heb je je kennis over het hele gebied overzichtelijk in kaart.

Inventarisatie
De registratie van de landschapselementen is doorgaans erg versnipperd. Gemeenten, de provincie, de waterschappen, andere natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, hebben ieder hun eigen bestanden.
En elke instantie heeft zijn eigen manier van vastlegging, waarbij er grote verschillen zijn in de manier van classificeren, in kwaliteit van inmeting en in bestandstypen en -formaten.


Daar komt nog bij dat er in veel gevallen geen geografische afbakening tussen de verschillende instanties bestond. Met als gevolg dat een landschapselement niet zelden door verschillende instanties is geregistreerd. Het verbeteren van de kwaliteit van het landschapselementenbestand is dan ook één van je doelen.

Een zogenaamde nulmeting is dan je eerste stap: wat hebben we aan landschapselementen in het gebied op basis van wat er op dit moment bekend is.


Een GIS specialist maakt hiervoor een eenduidig bestand. In dit geval wordt het GIS-bestand geclassificeerd aan de hand van de Index Natuur en Landschap. Een standaard waarmee we in Nederland de elementen duiden. Dan weten we dat we over hetzelfde praten.

En met dit GIS-bestand kun je je gebied mooi in kaart brengen.
Casus:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten