woensdag 5 oktober 2016

Ga je meer zien door te voorspellen?

Data Mining en Business Intelligence voor de natuur

Je hebt honderdduizenden gegevens in je database. Big data zou je kunnen zeggen.
Maar als je deze data niet goed kunt bevragen, brengt het je nog geen informatie.

Alsof je rijk bent maar je niks met je geld kunt doen.

Wanneer wordt data waardevol?

Pas als je de data op de juiste manier weet te bevragen en je de data inzichtelijk krijgt gepresenteerd, wordt data waardevolle informatie.

Als je ook nog intelligentie toevoegt door relaties op te sporen, kunnen die data ook nog een voorspellend karakter krijgen.

Maxime Tijdink, student aan de Wageningen University, ontwikkelde een werkzaam Proof of Concept voor de data van Waarneming.nl

Hij gebruikte hiervoor WebGIS Publisher en ontwikkelde nieuwe presentatievormen. Door de data te verwerken met Business Intelligence -tools krijg je suggesties voor wat je op basis van de huidige data nog meer kunt verwachten.

Lees meer over zijn Proof of Concept.maandag 11 juli 2016

Niet meer naar buiten?

Beoordeel de situatie op straat

Je kunt niet altijd naar de locatie toe om werkzaamheden voor te bereiden of een situatie te beoordelen. Ook hier is internet het venster op de wereld.
Voor het beoordelen van een situatie in de buitenruimte moeten vaak verschillende informatiebronnen worden geraadpleegd. Het bekijken van een kaart met relevante (geo-)data, is meestal de eerste stap.

Door een *themakaart op te zetten met specifieke geodata kun je bijvoorbeeld informatie voor WOZ taxaties, BAG inwinning, vergunning verlening of afhandeling van klachten over een locatie of gebied snel boven water krijgen.

WebGIS Publisher


In een dergelijke themakaart kun je deze brondata ook makkelijk met data van je eigen organisatie combineren.

globespotter

Themakaar & Globespotter

Met het map management system WebGIS Publisher is het eenvoudig om een themakaart op te zetten met specifieke (geo-)data.
 

Wil je vervolgens een visuele indruk hebben van de situatie ter plekke dan kun je gebruik maken van Globespotter. Globespotter toont actuele panorama foto's.

Binnen de viewer van WebGIS Publisher is het mogelijk om op basis van een klik op de kaart Globespotter te activeren. De locatie op kaart bepaalt de gepresenteerde Cyclorama’s. 


Vanuit de kaart is de kijkrichting te veranderen en de hoek (zoomniveau) van de foto direct te wijzigen. 
Indien de locatie en het zoomniveau vanuit Globespotter wordt aangepast dan wijzigt deze op de kaart binnen WebGIS Publisher real-time mee.
Met deze handige werkwijze bespaart u zich een groot aantal locatie bezoekjes. Meer doen met geo-informatie. Meer doen in minder tijd.


 Lees meer.

donderdag 25 februari 2016

LandschapsinventarisatieHet nut van een geografische nulmeting

Je hebt als organisatie de taak op je genomen om de poelen, heggen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden, houtwallen en holle wegen in je gebied te onderhouden. Want deze zogenaamde kleine landschapselementen kunnen nu eenmaal niet zonder onderhoud.

Door, bijvoorbeeld, te weten hoeveel houtwallen er zijn en hoe groot de omvang ervan is, kun je berekenen hoeveel werk er verzet moet worden om deze houtwallen in goede staat te houden. Een kwestie van inventariseren.

Hoe pak je dat nu aan? Waar kun je mee beginnen?

Weten waar de landschapselementen zich bevinden en wat er gedaan moet worden om ze te behouden is dus eerste prioriteit.

Het vastleggen van informatie over gebieden gebeurt in een GIS (Geografisch Informatie Systeem).
Het natuurbeheer van kleine landschapselementen wordt tegenwoordig vooral door vrijwilligers uitgevoerd.
Met behulp van een gedetailleerd geografisch gebiedsbestand, kun je als organisatie de werkzaamheden van de vrijwilligers aansturen. Met een kwalitatief goed en eenduidig GIS-bestand heb je je kennis over het hele gebied overzichtelijk in kaart.

Inventarisatie
De registratie van de landschapselementen is doorgaans erg versnipperd. Gemeenten, de provincie, de waterschappen, andere natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, hebben ieder hun eigen bestanden.
En elke instantie heeft zijn eigen manier van vastlegging, waarbij er grote verschillen zijn in de manier van classificeren, in kwaliteit van inmeting en in bestandstypen en -formaten.


Daar komt nog bij dat er in veel gevallen geen geografische afbakening tussen de verschillende instanties bestond. Met als gevolg dat een landschapselement niet zelden door verschillende instanties is geregistreerd. Het verbeteren van de kwaliteit van het landschapselementenbestand is dan ook één van je doelen.

Een zogenaamde nulmeting is dan je eerste stap: wat hebben we aan landschapselementen in het gebied op basis van wat er op dit moment bekend is.


Een GIS specialist maakt hiervoor een eenduidig bestand. In dit geval wordt het GIS-bestand geclassificeerd aan de hand van de Index Natuur en Landschap. Een standaard waarmee we in Nederland de elementen duiden. Dan weten we dat we over hetzelfde praten.

En met dit GIS-bestand kun je je gebied mooi in kaart brengen.
Casus: